İnsanın acısı hiç bir şeye benzemez. İnsan acısı ağaç olur, su olur, dağ olur.

İnsanın acısına hiç bir şey dayanmaz. Su kurur, taş sessiz kalır, dağ acıyla inler.

İnsan kadar naif, insan kadar zalim canlı yoktur. Bundandır ki en güzel sevgi, en acımasız zulüm insandan gelir.